Djaloshi trim

Halifi ‘Umer ibnu-l-Hattab (All-llahu qoftë i kënaqur me të!) kaloi pranë disa djelmoshave të cilët po loznin; të gjithë ia mbathën, përveç një djaloshi që vazhdoi të qëndrojë.

‘Umeri e pyeti: “Ç`u bë me ty që s`ia mbathe me shokët tu?”

Djaloshi i tha: “O prijësi i besimtarëve! S`kam bërë ndonjë gabim që të të frikësohem; e udha s`është e ngushtë që ta zgjeroj për ty!”

‘Umeri u gëzua për trimërinë dhe zgjuarsinë e tij.

Vërtet ky djalosh më pas u bë komandat i madh nga komandantët e muslimanëve, trim nga trimat e tyre, si dhe dijetar nga dijetarët më të mëdhenj. E ai është, ‘Abdull-llah ibnu-z-Zubejri (All-llahu qoftë i kënaqur me të!).

Përktheu: Burim Koçinaj
01.03.2012

Must Read