BallinaARTIKUJDijetarët dhe ThirrësitDr. Abu Ameenah Bilal Philips

Dr. Abu Ameenah Bilal Philips


Dr. Abu Ameenah Bilal Philips


Abu Ameenah Bilal Philips është lindur në Xhamajkë, por u rrit në Kanadë ku pranoi Fenë islame 1972. Ai mbaroi kursin e gjuhës arabe në Medine dhe vazhdoi studimet për të marrë titullin student i diplomuar i Fakultetit “Usulud-dijn” pranë Univerzitetit të Medinës më 1979 dhe titullin magjistër i Teologjisë islame në Univerzitetin e Rijadit më 1985. Kurse në fillimet e të nëntëdhjetave mbaroi edhe Doktoraturën për fenë islame. Ai ka dhënë ligjërata nga lëndët fetare islame dhe gjuha arabe në shkollën e mesme dhe të lartë të Rijadit gjatë viteve 1979-1987.

Është themelues i Universitetit Islamic online: http://www.islamiconlineuniversity.com/ ndërsa uebfaqja e tij zyrtare është: http://bilalphilips.com

Ka shkruar, përkthyer ose komentuar rreth 50 libra me tematika islame. Ndërsa disa nga përkthimet e tij janë: “The Devil’s Deception of the Shee’ah”, “Khomeini: A Moderate or a Fanatic Shi-ite”, “The Mirage in Iran, “Arabic Calligraphy in Manyscripts” dhe “Ibn Taymeeyah’s Essay on Jinn”. Autor i veprave: “Evolution of the Madh-habs, Tafseer Soorah al-Hujuraat”, “The ansar Cult”.


Më shumë për biografinë e tij: http://bilalphilips.com/index.php/about-mainmenu-53/bilals-profile

Burimi: www.Islamifejaevertete.com

Artikulli paraprak
Artikulli tjetër

Must Read