Duaja është shkak

 

Duaja është shkak

 

Njeriu, i cili sapo ka filluar kërkimin e diturisë… 

Ka filluar ta kuptojë vendin e shkaqeve në këtë jetë,

i cili i ka parasysh shkaqet në çdo pikëpamje të ndodhive të jetës së tij, 

i cili i ka ato kritere vlerësimi e zgjedhjeje.

Atij, do t’i vije koha kur do t’i kuptojë shumë gjëra.

 

Do t’i vije radha kur ta vërejë sprovën (durimin/shpërblimin) dhe epshin dhe do të detyrohet zgjedhjen mes tyre, do ta vërejë sinqeritetin dhe dyfytyrësinë dhe do të detyrohet zgjedhjen mes tyre.

 

Do ta vërejë vlerën e kësaj bote dhe të botës tjetër dhe do të detyrohet zgjedhjen mes tyre, këto zgjedhje shpesh do të jenë nën ndikimin e pasigurisë, nga shejtani!

 

Njohja e shkaqeve do ta shpije në udhëkryqin e të mirës dhe të keqes, ku do të detyrohet t’i bëjë zgjedhjet e jetës së tij, nën ndërgjegjen e vetëdijes së tij!

 

Dituria e tij, do ta bartë përgjegjësinë e veprave të tij. Por… shpeshherë zgjedhjet do të jenë aq të rënda sa që vështirë vërehet errësira në të!

 

Ai do të detyrohej t’i gjejë shkaqet e duhura, por nuk ia arrin gjithherë. Nëse vazhdon me precizitetin e tij në kërkimin e shkaqeve, do të ndalet në një pike… 

Në një pikë ku sheh se shkaku kryesor është mbështetja në Allahun e Madhëruar, sheh se edhe vet dituria varët nga mbështetja në Allahun e Madhëruar.

 

Atëherë, vjen momenti kur ai do të mund te veprojë vetëm sipas një shkaku, e ai është Duaja! 

 

Nuk do të mund të bëjë asgjë sado i ditur që është!

Prandaj i dorëzohet Krijuesit të tij, caktimit të Tij, vullnetit të Allahut të Madhëruar, dhe kështu e plotëson nënshtrimin!

Pas të gjitha vrojtimeve e formon dëshirën/nevojën e tij, Fillon!

 

Nga ndërgjegjja e mungesës së dijes dhe frika e gabimit, nga kuptimi i varësisë (Allahut) dhe Besimit të Njëshmërisë e Madhërisë, i ngritë duart lartë duke shpresuar Mëshirën!


Përgatiti: WisdomSeeker

Burimi: www.IslamiFejaeVertete.com


Must Read