BallinaPraktikaFikhuFërkimi i qafës gjatë abdesit

Fërkimi i qafës gjatë abdesit

 

Fërkimi i qafës gjatë abdesit

 

 

Imam Neveviu:

 

Fërkimi i qafës gjatë abdesit nuk është nga sunneti, përkundrazi është një bidat(risi e papranuar fetare).

 

[el-Bedar el-Munir vëll. 2 fq. 221]

 

Imam Ibën Kajjimi:

 

Nuk ekziston diçka e rrëfyer në mënyrë autentike nga Profeti –paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin mbi të!- sa i përket fërkimit të qafës gjatë abdesit.

 

[Zad el-Mead vëll. 1 fq. 195]

 

Imam Ibën Baz:

 

Fërkimi qafës nuk është i përshkruar, vetëm koka dhe veshët duhet që të fshihen gjatë abdesit, siç transmetohet në Kur’an dhe Sunnet.

 

[Mexhmu’ Fetava vëll. 10 fq. 102]

 

Imam el-Albani:

 

Nuk e shoh si të lejueshme fërkimin e qafës gjatë abdesit, përveçqë argumenti i ofruar duhet që të jetë autentik, kështu duke treguar lejueshmërinë e tij; dhe duke e ditur se nuk ekziston, atëherë duhet braktisur.

 

[Tamam el-Minneh fq. 98]

 

Burimi: www.islamifejaeverete.com

 

 

Artikulli paraprak
Artikulli tjetër

Must Read