BallinaAKIDEAjo që e kundërshton AkidenKërkimi i ndihmës nga të vdekurit – Imam Ibën Uthejmin

Kërkimi i ndihmës nga të vdekurit – Imam Ibën Uthejmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kërkimi i ndihmës nga të vdekurit – Imam Ibën Uthejmin

 

Linku:

https://www.youtube.com/watch?v=4Fbyta4I5dY

Must Read