BallinaARTIKUJDijetarët dhe ThirrësitSelim Ibën 'Eid El-Hilalee

Selim Ibën ‘Eid El-Hilalee


Selim Ibën ‘Eid El-Hilalee


Vendi dhe datëlindja:Al-Khaleel, (el-Halil)Palestinë me 1377 hixhrij / 1957

Specializimi i tij është në shkencat e hadithit.

Mësuesit e tij ishin të shumtë, përfshirë: Shaikh Muhammad Ya’qoob, vëllaun e Shaikh Muhammad Ishaaqut i cili ishte nipi i Muhaddith ‘Abdul-‘Azeez Ad-Dihlawee. Gjithashtu Shaikh Al-Qaadee Husain Ibn Al-Muhsin As-Saba’ee Al-Ansaaree Al-Yemeni Al-Hadeedi, nxënësin e Imaam Muhammad Ibn Naasir Al-Haazimee i cili ishte nxënës i Imaam Ash-Shawkaanee. Por edhe Shaikh ‘Abdul-Haqq Ibn Fadl Al-Hindee, i cili ishte poashtu nxënës i Imaam Ash-Shawkaanee. Si dhe shumë të tjerë.

Ai shoqëroi 25 vjet Shaikh Muhammad Naasir-ud-Deen Al-Albaanee (rahimehullah) – Muhaddithin e këtij shekulli dhe i shërbeu atij si nxënës gjatë tërë kësaj kohe.

Ai takoi shum dijetarë nga India, Pakistani dhe Hixhaazi. Ata i dhanë leje që të transmetojë prej tyre, si Shaikh Badee’ Ar-Raashidee (Muhaddithi i Sind-it), Shaikh Muhibb Ar-Raashidee, Shaikh ‘Abd-ul-Ghafaar Al-Hassan, Shaikh Muhammad ‘Abdu Al-Falaah, Shaikh ‘Ataa-ulaah Haneef (Muhaddithi i Punjab-it) and Shaikh Muhammad Al-Ansaaree (Muhadithi i Medinës).

Është autor i librave të shumtë nga të cilat më shumë se njëqind janë botuar ndër to janë edhe:

1. Bahjat-un-Naadhireen Sharh Riyaad As-Saaliheen (3 Vëllime)

2. Mawsoo’at -ul-Manaahee ash-Shara’iyyah fee Saheeh As-Sunnat-in-Nabawiyyah (4 Vëllime)

Poashtu shkroi edhe shumë artikuj mbi çështjet e Metodologjisë dhe Akides në shumë revista islamike.

Është njëri nga themeluesit e revistës Al-Asaalah, dhe është kryeredaktor aktual i saj.


Publikuar nga al-manhaj.com – http://al-manhaj.com/bios/saleembio.html

Akcesuar me daten: 31-10-2001

AlbIslam.Com, 2.11.2001

www.islamifejaevertete.com

Artikulli paraprak
Artikulli tjetër

Must Read