BallinaTEZKIJEAmbiciet dhe SuksesiZAKONE TË NJERËZVE TË MENÇUR

ZAKONE TË NJERËZVE TË MENÇUR

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKONE TË NJERËZVE TË MENÇUR

 

Nuk janë peng i së kaluarës.
Nuk janë të thyeshëm dhe të nënshtruar.
Janë përherë të gatshëm për ndryshime pozitive.
Nuk angazhohen me gjëra që janë jashtë kompetencave dhe mundësive të tyre.
Nuk synojnë kënaqësinë e të gjithë njerëzve.
Përfitojnë mësime nga sprovat dhe vështirësitë.
E kaluara shërben vetëm si përvojë; ata merren me të tashmen.
Nuk i përsërisin të njëjtat gabime.
Nuk kanë xhelozi suksesin e të tjerëve.
Nuk kalojnë në pesimizëm për shkak të një dështimi.
Vetmia dhe heshtja janë kohë meditimi dhe përsiatjeje.
Nuk ndiejnë se bota iu ka borxh, përkundrazi se botës i kanë borxh.
Nuk përshpejtojnë rezultatet e gjërave suksesi mund të vonohet.

Përshtati: Sedat ISLAMI
Burimi: sedatislami.com

Must Read