BallinaPraktikaRamazaniAgjërimi në muajin Shaban – Shejh Ibën Uthejmin

Agjërimi në muajin Shaban – Shejh Ibën Uthejmin

 

Agjërimi në muajin Shaban – Shejh Ibën Uthejmin

 

 

Shejh Ibën Uthejmin –Allahu e mëshiroftë! – ka thënë: “Njerëzit e dijes kanë thënë, “Agjërimi në Shaban i përngjet Sunnen er-Reuatib [Sunetet e rregullta ditore të namazit] ndaj namazit farz; ato shërbejnë si hyrje në Ramazan, d.m.th. ato janë ngjashëm me raatibeh [Sunet] për Ramazanin, dhe kjo është arsyeja se pse agjërimi në Shaban konsiderohet si Sunet”.

 

Sikurse edhe gjashtë ditët e Sheuualit [muaji pas Ramazanit] konsiderohen si raatibeh [Sunnet] përpara agjërimi të përshkruar [i cili vije në vitin e ardhshëm] dhe pasi që [Ramazani posa] ka kaluar.

 

Dhe agjërimi gjatë muajit Shaban ka dobi tjetër e cila është që të mëson shpirtin dhe ta përgatis për agjërim, ashtu që, të jetë i gatshëm për agjërim dhe të jetë i lehtë për t’u kryer.”

 

Referenca: Fetaua Arkanil-Islam, fq. 491.

 

Përkthim

 

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

 

Must Read