Hoxhë Muhamed Broja

 

Hoxhë Hfz. Dr. Muhamed Broja – Prishtinë


Përshkrim i shkurtër:

Muhamed Broja është i lindur në Mitrovicë, (09.04.1981), ndërsa shkollën e mesme të medresesë ka mbaruar në “Alauddin” – Prishtinë, ndërsa studimet i ka mbaruar në qytetin e Profetit, sal-lallahu alejhi ue selem, në Universitetin Islamik të Medinës ku dhe ka diplomuar në vitin 2006.

Së fundmi shqiptarët kanë fituar edhe një magjistër në degën e hadithit. Me ndihmën e Allahut në ambientet e Universitetit Islamik të Medinës, Muhamed BROJA, mbrojti temën e magjistraturës në degën e hadithit: “Tahkik (recensim) i një pjese të komentimit të Nesaiut, të autorit Abdurrahman el-Behkeli (nxënës i Sheukanit)”. Komisioni i ka dhënë Muhamed Brojës notën më të lartë në magjistraturë, Mumtaz (shkëlqyeshëm) – grada e parë.

Gjithashtu M. Broja tani vazhdon studimet e doktoraturës, në po të njëjtin drejtim në Universitetin Islamik të Medinës. Vlen të përmendet ajo që njëri nga akademikët ka theksuar se deri tani nuk ka pasur asnjëherë student të tillë nga Evropa, i cili të ketë pasur njohuri kaq të thella në gjuhën arabe.

 

Burimi: Albislam.com

www.IslamiFejaeVertete.com


Artikulli paraprak
Artikulli tjetër

Must Read