Shejh Albani dhe fama

 

Shejh Albani dhe fama

 

Shejh Ebu Islam Salih Taha tregon, “Një njeri njëherë e ftoi Shejhun që ta vizitonte në shtëpinë e tij dhe e shpalli vizitën e tij në medie, kështu që, një numër i madh i njerëzve u grumbulluan që ta shihnin Shejhun dhe ta dëgjonin. Kur Shejhu u njoftua për këtë situatë refuzoi të shkonte. Më vonë e pyeta rreth arsyes e mos shkuarjes, e ai m’u përgjigj: ‘Fama e shkatërron një person.’

 

El-Akideh Euulen leu kenu Ja’lemun, fq. 14-15.

Burimi në shqip: www.islamifejaevertete.com

 

 

 

 

 

 

Must Read