BallinaARTIKUJDijetarët dhe ThirrësitVirtytet e Sufjan eth-Theurit

Virtytet e Sufjan eth-Theurit

 

 

Virtytet e Sufjan eth-Theurit

 

 

Jahja Ejjub el-‘Abid: I kam dëgjuar duke thënë në qytetin Merv: “Eth-Theuri na ka ardhur! Eth-Theuri na ka ardhur! Eth-Theuri na ka ardhur!”. Andaj, dola, dhe pashë një djalë të ri të cilit sapo kishte filluar t’i dal mjekra.

AbdurRezak: Sufjani ka thënë, “Zemra ime kurrë nuk më ka mashtruar (nuk kam harruar) çdo gjë që kam vendosur në të.”

Edh-Dhehebi: Zinxhiri më i mirë i transmetimit në Irak është: Sufjani – Mensuri – Ibrahimi – Alkameh, Shu’beh, Ibn Ujejneh, Ebu ‘Asim dhe Jahja bi Me’in, në mes të gjithë të tjerëve të gjithë thanë: Sufjan eth-Theuri është Prijësi i Besimtarëve në Hadith[ Emirul Mu’minin fil-hadith].

Abdullah ibn Mubarek: “Kam shkruar (hadith) nga 1100 dijetarë, dhe nuk kam shkruar më mirë nga dikush sesa Sufjani. Nuk kam takuar dikë më të mirë se Sufjani.”

Junus ibn ‘Ubejd: “Nuk kam parë dikë më të mirë se Sufjanin.” I thanë, “por, ti ke takuar Se’id ibn Xhubejrin, Ibrahim Nekhaiun dhe Ata ibn Ebi Rebahun, e po ashtu, edhe Muxhahidin? Pas kësaj, ai u përgjigj, “Është siç thashë, nuk kam parë dikënd më të mirë sesa Sufjanin”.

Shu’beh: “Sufjani ka arritur burrërinë në Uer’a (shkallë e lartë e devotshmërisë) dhe Ilmit (diturisë)”

Ebu Mu’avijeh: “Nuk kam parë më të ditur rreth hadithit të Ameshit sesa eth-Theuri”.

Jahja ibn Se’id: “Sufjani njeh hadithin e Ameshit më mirë sesa vet Ameshi!”

Fudajl ibn ‘Ijjad: “Pasha Allahun, Sufjani ishte më i ditur se Ebu Hanifeja”

Bishr el-Hafi: “Sufjani në kohë tonë ishte sikurse Ebu Bekri dhe Omeri në kohën e tyre.”

Ebu Bekr bin ‘Ajjash: “Kur shoh ndokënd nën shoqërinë e Sufjan eth-Theurit, menjëherë mendoj mirë për këtë njeri”.

Imam Ahmed ibn Hanbel: “A e dini se kush është Imam[ i vërtetë]?

Ai është Sufjan eth-Theuri; askush nuk zë vend në zemrën time më shumë se ai”

Jusuf bin Esbat: Sufjani u pyet një pyetje derisa i angazhuar në tregti, ai u përgjigj, “Më lër[njëherë], sepse zemra ime është e angazhuar me Dirhem[Para]”.

Jusuf bin Esbat: “Kurdo që Sufjan eth-Theuri do të kujtonte botën tjetër ai do të urinonte gjak.”

Jahja el-Kattan: Kam dëgjuar Sufjan eth-Theurin duke thënë, “Me të vërtetë, angazhimi më i keq është të kërkuarit e dunjasë me vepra të ahiretit”.

Jahja bin Jeman: Sufjan eth-Theuri ka thënë, ”Paraja është sëmundje e kësaj bote, kurse mjeku është dijetari. Nëse vet mjeku grumbullon sëmundjen, atëherë, kur do të shërohen njerëzit?”

 

Referenca: Sijer E’alamun Nubela

 

Përshtati: M. M.

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

 

 

Must Read