BallinaARTIKUJKuran dhe TefsirKUR TE DRIDHET TOKA... (shumë emocionuese)

KUR TE DRIDHET TOKA… (shumë emocionuese)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUR TE DRIDHET TOKA… (shumë emocionuese)

 

99:1. Kur të dridhet Toka me tronditjen e saj (të fundit),
99:2. kur të nxjerrë barrët nga brendia e saj
99:3. e njeriu të thotë: “Ç’po i ndodh asaj?!”
99:4. Atë Ditë ajo do të tregojë lajmet e saj,
99:5. sepse Zoti yt e ka frymëzuar atë.
99:6. Atë Ditë njerëzit do të paraqiten grupe-grupe, që t’u tregohen veprat e tyre:
99:7. kush ka bërë ndonjë të mirë, qoftë sa një thërrmijë, do ta shohë atë,
99:8. e kush ka bërë ndonjë të keqe, qoftë sa një thërrmijë, do ta shohë atë.

 

(Kuran, surja 99, Zelzeleh)

 

Linku: https://www.youtube.com/watch?v=u376SrO93c8

 

Must Read