BallinaAKIDEAjo që e kundërshton AkidenTë thuash se Kurani është i krijuar është mosbesim

Të thuash se Kurani është i krijuar është mosbesim

 

Të thuash se Kurani është i krijuar është mosbesim

Imam Ahmedi, Imam Shafi’iu dhe shumë nga dijetarët e tjerë kanë përmendur se ata të cilët pretendojnë se Kurani është i krijuar janë mosbesimtarë.

Një thënie nga Imam Buhariu:

“Kërkoni faljen e Allahut nga dëshmimi kundër meje me atë të cilën nuk e keni dëgjuar nga unë! Unë them, sikurse ka thënë Allahu: “Pasha Turin (Kodrën), dhe Librin e Shkruar (Kur’anin).” Unë them se ajo e cila gjendet në Mus’hafe është vetë Kur’ani dhe ajo e cila është në gjoksat e njerëzve është vetë Kur’ani. Cilido i cili mëton ndryshe nga kjo duhet që të detyrohet që të pendohet. Nëse pendohet (atëherë lëreni të qetë), përndryshe ai duhet që të trajtohet sikurse dikush i cili ka mohuar(mosbesuar).”

Përkthim

 

www.islamifejaevertete.com

 

 

Must Read